top of page
Boys in Football Uniform

DESPRE NOI

DESPRE NOI: About

RENOMIA - SRBA INSURANCE BROKER SRL

RENOMIA SRBA INSURANCE BROKER SRL este autorizată să funcționeze  în calitate de companie de brokeraj , începand cu data de 24/10/2001 în baza Deciziei Președintelui CSA nr. 12 din 30/10/2001 și este înmatriculată în Registrul  Intermediarilor Principali  sub nr. RBK-009/10.04.2003;

Aceste informații pot sa fie verificate la sediul societății din Bucuresti, Str. Aristide Pascal 29-31, Etaj 1, Sector 3, precum și pe pagina de internet a A.S.F, la adresa www.asfromania.ro;

Societatea noastră reprezintă interesele clienților săi în relația cu asigurătorii și încasează un comision de intermediere de la asigurători raportat la produsul vândut.

Nu avem obligația contractuala de a lucra cu un singur asigurător ci oferim consultanță clienților noștri în legătură cu produsele aflate pe piață astfel încât recomandarea personalizată să fie efectuată pe baza unor  criterii profesionale și contractul de asigurare să răspundă cel mai bine cerințelor și necesităților clienților.

Societatea noastră este împuternicită să ofere consultanță cu privire la produsele de asigurare, să colecteze primele de asigurare și să emită documente de asigurare în numele asigurătorului;

RENOMIA SRBA INSURANCE BROKER SRL nu deține, direct sau indirect, drepturi de vot, acțiuni sau părți sociale în cadrul vreunui asigurător și niciun asigurator nu deține direct sau indirect, drepturi de vot, acțiuni sau părți sociale în cadrul subscrisei.

În cazul în care aveți neclarități, nelămuriri, nemulțumiri sau sesizări legate de Contractele de Asigurare încheiate precum si eventuale reclamații la adresa personalului societății noastre prin intermediul căruia v-ați încheiat contractele de asigurare vă rugam să ne contactați telefonic la : 021 313.83.93; 021 313.85.78, fax 021 315.49.49 sau e-mail la adresa: office@renomia.ro și veți primi un răspuns din partea noastră în maxim 3 zile lucrătoare.

A.S.F. elaborează  proceduri care permit clienților și părților interesate, în special asociațiilor de consumatori, să depună reclamații împotriva distribuitorilor. Procedurile prevăd obligativitatea de răspuns, în toate cazurile, indiferent dacă rezoluția este favorabilă sau nu. Detalii despre aceste proceduri veți regăsi pe pagina de internet a ASF, la adresa www.asfromania.ro;

Litigiile dintre clienți și distribuitorii de asigurări pot fi soluționate prin proceduri de soluționare alternativă a litigiilor. Detalii despre aceste proceduri veți regăsi pe pagina de internet www.salfin.ro/solutionare-litigii. Aceste proceduri nu reprezintă o restrângere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale.

Renomia SRBA Insurance Broker SRL

bottom of page