top of page

Acerca de

Signing a Contract

Petiții

Petiții și reclamații

Una dintre misiunile prioritare ale companiei noastre este reprezentata de calitatea relației pe care o construim cu clienții și partenerii noștri, o relație de încredere bazată pe corectitudine si respect reciproc.

În situația în care problema dumneavoastră este legată de executarea contractului de mandat în brokeraj, în situația în care ea nu a putut fi soluționată de unul din colegii noștri,  puteți depune o petiție prin e-mail sau prin poșta la adresa sediul social al societății. Vom încerca să vă răspundem cât de repede posibil.

În situația în care problema dumneavoastră este legată de încheierea și executarea contractului de asigurare și aceasta nu se soluționează conform celor solicitate, puteți depune o petiția la societatea de asigurare la care a fost încheiat contractul de asigurare, astfel :  

a) Direct la societate de asigurare sau prin intermediul nostru, dacă noi am intermediat contractul de asigurare și există încheiat un mandat de brokeraj, de către: 

  • asiguratul persoană fizică sau juridică parte a unui contract de asigurare sau reprezentanti ai acestora;

  • persoana prejudiciată, persoana indreptatita sa primeasca despagubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract RCA  sau reprezentanţi ai acestora;

  • beneficiarul despagubirii sau reprezentantul acestuia;

  • contractantul asigurarii sau reprezentantul acestuia;

b. Prin intermediul altor autorităţi competente decât A.S.F. (ex. A.N.P.C., Consiliul Discriminări, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, etc.)

c. Prin intermediul Autoritatii de Supraveghere Financiara: http://asfromania.ro/consumatori/petitii

 

Pentru a fi considerata valida, petitia trebuie sa contina un minimum de informatii:    

a) Datele minimale de identificare şi de contact ale petentului; in cazul lipsei unor date minimale de contact, răspunsul adresat petentului va fi transmis luandu-se in considerare orice date de contact disponibile (de ex.: adresa expeditorului menționată pe plic, nr. de transmitere fax, adresa de transmitere e-mail etc.);

b) Obiectul petiţiei (în descriere sintetică), inclusiv informaţiile minimale în vederea identificării situaţiei reclamate şi motivele petiţiei; 

c) Data; in cazul lipsei datei, se va considera ca dată a petiţiei data inregistrată de sistemul prin care a fost transmisă (in cazul petitiilor transmise prin intermediul faxului al e-mail–lui ori prin sistemul on–line de primire a petiţiilor) sau, in celelelate cazuri, data inregistrării acesteia la Societate; 

d) Semnătura persoanei fizice, iar în cazul persoanelor juridice, semnătura reprezentantului legal si eventual ștampila persoanei juridice respective (mai puţin în cazul petiţiilor transmise prin intermediul e-mailului sau prin sistemul on-line de primire a petiţiilor);

e) Copia actului de identitate, in cazul persoanelor fizice si actul de reprezentare acordat in original, in forma certificata ori legalizata, sau copii ale acestora, semnate pentru conformitate cu originalul, astfel incat sa poata fi verificate identitatea partilor, precum si calitatea persoanelor semnatare ale actului.

Petitiile anonime sau cele in care nu figureaza datele de identificare si / sau de contact minimale  ale petentului nu se iau in considerare si se claseaza.

 

bottom of page